Terms of Use

Regulamin standardów platformy społecznościowej Streambang.com

 

1. Poniższy regulamin wskazuje bezwzględne warunki które obligatoryjnie muszą być przestrzegane w celu korzystania z platformy społecznościowej STREAMBANG.COM, oraz o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach zarejestrowanych Użytkowników STREAMBANG.COM

 1. - Warunkiem bezwzględnym do posiadania konta na streambang.com jest bezwarunkowe i obligatoryjne ZAPOZNANIE SIĘ/ZGODZENIE SIĘ z warunkami posiadania konta oraz przestrzegania zapisów regulaminu
 2. - streambang.com Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez tutejszych użytkowników
 3. - Nie zależnie kim jesteś: Kobietą, mężczyzną, urzędnikiem, funkcjonariuszem służb jakiejkolwiek formacji, prawnikiem, sędzią, prokuratorem, ministrem, senatorem, ambasadorem itd, to na rzecz posiadania konta na platformie społecznościowej streambang.com zrzekasz obligatoryjnie ze wszelkich praw roszczeniowych wobec tutejszej platformy społecznościowej streambang.com, dotyczy to również osób publicznych z imunitetami.
 4. - Wszelkie roszczenia wobec użytkowników streambang.com były/są/ i będą rozpatrywane/rozstrzygane na drodze indywidualnej we własnym zakresie poza/bez udziału streambang.com jeśli dojdzie złamania twoich praw.
 5. - Każdy użytkownik tutejszej społeczności automatycznie zgadza się z każdą aktualizacją regulaminu i polityki prywatności nawet jeśli się nią nie zapoznał (to wybór użytkownika) ale nie zwalnia go z akceptacji, w przeciwnym razie ma obowiązek zamknąć konto i opuścić platformę społecznościową streambang.com

2. Regulamin weryfikacji osobowej i danych

 1. - Każdy użytkownik Platformy Społecznościowej streambang.com jest świadomy iż aby skorzystać z niektórych usług musi posiadać zweryfikowane konto użytkownika.
 2. - W celu zweryfikowania tożsamości należy wypełnić formularz w Edycja profilu / Weryfikacja i przesłać czytelny skany dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu potwierdzenia owej tożsamości
 3. - Po zakończeniu weryfikacja administracja streambang.com usuwa bezpowrotnie skany dokumentów z chmury które były użyte do weryfikacji tożsamości profilu
 4. - Każdy użytkownik zweryfikowany dostaje poświadczenie konta w postaci znaczka (kółka/trybik z v) przy nazwie konta (przy imieniu i nazwisku) 
 5. - Każdy użytkownik Platformy społecznościowej streambang.com może sprawdzić korzyści wynikające z posiadania konta zweryfikowanego pod tym adresem Ulepsz Tutaj !
 6. - Weryfikacja konta użytkownika jest dobrowolna/nieobowiązkowa o ile nie nosi zamiaru posiadania konta PRO oraz korzystania z kampanii reklamowych czy udział w programie partnerskim w celu wymiany PKT partnerskich.
 7. - Przesyłanie dokumentów tożsamości jest czynnością dobrowolną ze strony użytkownika Platformy Społecznościowej streambang.com i użytkownik zrzeka się ze wszelkich roszczeń co do wykonania tej procedury która ma uwiarygodnić tożsamość użytkownika.
 8. - Jak w pkt 6 użytkownik nie musi przeprowadzać weryfikacji, o ile nie wymaga to posiadania konta PRO

3. Treści i materiały które są zabronione streambang.com, Treści które należy zgłaszać natychmiast moderatorom

 1. - O narkotykach oraz substancjach niebezpiecznych
 2. - O broni palnej i materiałach zagrażających życiu i zdrowiu
 3. - O charakterze pornograficznym zdjęcia i filmy
 4. - Zakaz promowania/propagaowania materiałów lobbingowych (nie dotyczy krytyki)
 5. - Zakaz promowania/propagaowania środków i produktów farmakologicznych (nie dotyczy krytyki)
 6. - Zakaz promowania/propagaowania treści obrażające/godność drugiej osoby
 7. - Zakaz promowania/propagaowania Hejtu
 8. - Zakaz promowania/propagaowania mowy nienawiści
 9. - Zakaz promowania/propagaowania treści podburzające nastroje społeczne
 10. - Zakaz promowania/propagaowania Fałszywych informacji

4. Treści i materiały video/fotograficzne/audiowizualne oraz prawa autorskie

 1. - Ty i jak każdy inny użytkownik bieżesz odpowiedzialność materialną/karną za treści chronione prawami autorskimi i pokrewnymi które są wrzucane przez ciebie do chmury danych platformy społecznościowej streambang.com i wrzucając je oświadczasz że masz do nich prawa lub zgody autorów treści na publikacje w ich imieniu.
 2. - Jeśli zostały złamane twoje prawa, to masz prawo dochodzić swoich rozszczeń zgodnie pkt regulaminu 1 / 4.

Brakujące elementy regualminu będą systematycznie dopisywane w miare potrzeby zachowania porządku platformy. Użytkownik o ile nie zamknął konta na platformie streambang.com oświadcza że się zapoznał z treścią i ją obligatoryjnie akceptuje w całości. 

Załoga streambang.com