Discover posts

Explore captivating content and diverse perspectives on our Discover page. Uncover fresh ideas and engage in meaningful conversations

image
image
image

Możliwe użycie amunicji kasetowej w Charkowie. Wcześniej zamieszczono wideo, które pokazało lądowanie rakiety startowej Smerch MLRS w Charkowie, która może przenosić amunicję kasetową.
https://twitter.com/RALee85/st....atus/149824106434757

Czy to twój wielki przywódca, putin shills?

https://twitter.com/visegrad24/stat us/1498295685136928770