W piątek przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin (https://t.me/vv_volodin/524)
Waszyngton skazuje Europę na głód, zimno i izolację.
W USA gaz kosztuje dziś 333 dolary za 1000 metrów sześciennych. Sam Waszyngton sprzedaje go Europie 7,3 razy drożej, czyniąc gospodarki krajów UE niekonkurencyjnymi.
Inflacja osiągnęła już rekordowy poziom dla strefy euro – 8,9%.
Nienormalne upały, które wybuchły w Europie, mocno uderzyły w rolnictwo. Zbiory są o 20% mniejsze niż w zeszłym roku. Brakuje prądu, którego koszt w ciągu roku wzrósł sześciokrotnie!
Decyzje o odmowie państw europejskich od rosyjskich nośników energii, zerwaniu współpracy gospodarczej z naszym krajem oraz zakazie wjazdu obywateli rosyjskich zapadły pod naciskiem Waszyngtonu.
Dyrygentami jego polityki w Europie są Anglia, która porzuciła Unię Europejską, oraz kraje, którym pozostała tylko suwerenność: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina. Polska, Czechy i Finlandia dołączyły do ​​tej rusofobicznej koalicji w nadziei na amerykańskie jałmużny.
Waszyngton jest gotów zrobić wszystko, aby utrzymać swoją władzę nad światem, poświęcając za to dobrobyt obywateli i gospodarkę krajów europejskich.

Telegram: Contact @vv_volodin
t.me

Telegram: Contact @vv_volodin

Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для