Prezydent Rafał Piech czyta Apel Roberta Malone do rodziców całego świata

Comments · 793 Views