Nosicie MASECZKI?, No to poczytajcie!

Comments · 28 Views

Wydychane powietrze zawiera 4% dwutlenku węgla.
Już po upływie 2 minut od założenia maseczki CO2 przenika do krwiobiegu, a wraz z nią do całego organizmu.

Gaz ten błyskawicznie zakwasza cały organizm. Już w latach 30 Otto Heinrich Warburg udowodni, za co otrzymał nagrodę Nobla, że zakwaszony organizm jest główna przyczyną raka. (edit: dziś brakuje jednoznacznych dowodów na tą teorie)
W wyniku oddziaływania dwutlenku węgla na organizm zwiększa się szybkość oddychania, tzw. efekt hiperwentylacji. Przyjmuje się następujący wpływ stężenia CO2 na organizm ludzki:
0,15% – powietrze odczuwane jest jako nieświeże i duszne;
0,2% – u osób osłabionych, z chorobami układu oddechowego pojawia się kasłanie, a niekiedy występują zasłabnięcia lub omdlenia,
1% – wzrasta częstotliwość oddechów;
1,5% – wdychanie powietrza przez dłuższy czas powoduje łagodny stres metaboliczny, objawiający się przyspieszeniem oddechu i zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej krwi. Jest to maksymalne tolerowane stężenie w specyficznych warunkach pracy, takich jak np. praca na okrętach podwodnych i statkach kosmicznych. W tym wypadku zalecane jest wykonywanie prac pod stałym nadzorem medycznym;
2% – wzrasta jeszcze bardziej częstotliwość oddechów, a zbyt długa ekspozycja powoduje występowanie m.in. bólów głowy. Przebywanie w atmosferze zawierającej 2% CO2 jest krótkotrwale tolerowane przez organizm;
2,5% – występują stany zamroczenia u nurków;
3–4% – zwiększają się trudności w oddychaniu, występują efekty podobne do działania narkotyków, np. osłabienie słuchu, bóle głowy, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie akcji serca;
5% – występują objawy takie, jak: brak swobody w oddychaniu, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia, a dwutlenek węgla przybiera ostry zapach podobny do woni wody sodowej;
7–10% – w ciągu kilku minut następuje utrata przytomności;
10% – szybka utrata przytomności, stężenie to jest uważane za śmiertelne
Comments