Polskie Szpitale to obozy koncentracyjne z mordercami na czele

Comments · 128 Views

Biała śmierć to przede wszystkim My lekarze, pielęgniarki i ratownicy

DODATKI COVIDOWE

Wprowadzone przez socjopatę i zbrodniarza ADAMA N. ministra śmierci, doprowadziły do największej PATOLOGII i ZBYDLĘCENIA wśród personelu i placówek medycznych. To że "Biała Mafia" jest korupcjogenna i nastawiona na kasę, a pacjent jest sprowadzony do roli szmaty od podłogi, wiadomo już dawno. Ostatni rok pokazał dobitnie, jak nisko można upaść i się upodlić.

Comments