Promieniowanie telefonów komórkowych 5G: jak firmy telekomunikacyjne przegrywają bitwę o narzucenie 5G wbrew woli ludzi

Comments · 4317 Views

Firmy telekomunikacyjne i media głównego nurtu chcą, abyś wierzył, że wyścig o wprowadzenie 5G jest nie do powstrzymania. Że jesteś niczym i nikim w obliczu śmiertelnego programu wartego wiele bilionów dolarów, narzuconego przez niektóre z najpotężniejszych podmiotów na św

Myśleli, że gdy nazwą swoją nową, rzekomą „technologię komunikacyjną”, zaadoptowaną z wojskowej Aktywnej Technologi Wsparcia (Active Denial Technology), „5G” lub piątej generacji, opinia publiczna po prostu założyły, że jest ona bardziej podobna do 4G, 3G lub 2G. A gdyby mogli uczynić z jej wprowadzenia wyścig, społeczeństwo nie miałoby wystarczająco dużo czasu, aby dowiedzieć się, czym jest zabójcza technologia 5G. Jak bardzo się mylili! Publiczność nie tylko się dowiedziała, ale teraz wie także, jak śmiertelne były poprzednie generacje technologii bezprzewodowej.

Poniżej znajdują się dowody z wielu różnych krajów na to, że reakcja jest ogromna i rośnie. Telekomy przegrały wojnę propagandową, pomimo kontroli nad mediami głównego nurtu, z których nie słychać nawet szeptu o zagrożeniach związanych z 5G, oraz mediami społecznościowymi i Youtube, na których desperacko usuwają miliony kont, aby uciszyć tych, którzy otwarcie się sprzeciwiają.

Gdy ten artykuł trafił do prasy, wsparcie przyszło z nieoczekiwanego źródła. W namiętnym przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w dniu 24 września 2019 r. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson stwierdził, że autorytaryzm cyfrowy nie jest czymś w rodzaju dystopijnej (warto sobie sprawdzić co to dokładnie oznacza) fantazji, ale powstającą rzeczywistością. Opisał Internet rzeczy, „inteligentne” miasta i sztuczną inteligencję jako gigantyczną, ciemną chmurę burz, która coraz bardziej opresyjnie opada na ludzkość, jako zbierającą sięsiłę kształtującą przyszłość ludzkości, nad którą rasa ludzka nie ma kontroli i od której, w przyszłości, , może nie być gdzie się ukryć (nad tym z kolei warto się zastanowić).

Zapytał, czy algorytmom można zaufać w naszym życiu i nadziejach oraz czy pozwolić maszynom skazać nas na zimną i bezduszną przyszłość w orwellowskim świecie zaprojektowanym pod cenzurę, represję i kontrolę. Przypomniał Powszechną Deklarację Praw Człowieka i poparł jej ideały zachowania wolności opinii i wypowiedzi, prywatności domu i korespondencji oraz prawa do poszukiwania i przekazywania informacji i idei.

Napomniał środowiska akademickie, zarządy firm i grupy ustalajace normy branżowe, które ustalają zasady, dokonują etycznych osądów i wybierają, co pozwoli lub nie będzie możliwe do znalezienia właściwej równowagi między swobodą i kontrolą, między innowacją a regulacjami, między prywatnym przedsiębiorstwem a nadzorem rządowym. Podkreślił, że osądy etyczne związane z projektowaniem nowej technologii muszą być przejrzyste dla wszystkich i że należy podjąć wspólne wysiłki w celu uzgodnienia wspólnego zestawu globalnych zasad w celu ukształtowania norm i standardów, które będą kierować rozwojem nowych technologii.

Poniżej znajduje się wynik dziennikarstwa obywatelskiego w postaci listy, zawierającej działania podjęte w celu zatrzymania 5G oraz raporty i skargi, które zdyskredytowały tę makiaweliczną próbę narzucenia światu katastrofalnej technologii w 2019 roku.

Nie jest to wyczerpująca lista i przepraszam wszystkich, których wysiłki mogłem tu przeoczyć i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten zwrot był tak skuteczny.

Nie możemy jednak pozwolić sobie na samozadowolenie, a zwłaszcza musimy powstrzymać użycie orbit Ziemi i stratosfery w celu przesyłania promieniowania 5G w kierunku Ziemi, ponieważ zagraża to jonosferze i całej planecie. Musimy również pracować nad tym, aby korzystanie z lamp ulicznych z niebieskim światłem, w tym programie działań przeciwko życiu, zostało szybko odwrócone.

Wysiłki mające na celu powstrzymanie 5G wciąż nabierają rozpędu i musimy kontynuować współpracę i niestrudzenie, aby chronić wszelkie życie na Ziemi i ją samą, dopóki ten obłąkańczy plan nie zostanie przeniesiony do podręczników historii jako najbardziej mefistofelowski plan w historii ludzkości.

USA - 24 czerwca 2018 - Pisarka Naomi Wolf informuje o reakcjach naczęstotliwości pola elektromagnetycznego, anomaliach chmurowych i ich korelacji z drażliwym i zestresowanym zachowaniem w Nowym Jorku.

Tajwan - 28 grudnia 2018 - Pięciu tajwańskich operatorów bezprzewodowych twierdzi, że nie spieszy się z wdrożeniem usług 5G przy braku opłacalnego modelu biznesowego do sprzedaży rewolucyjnej technologii, pomimo wszystkich sugerowanych przypadków użycia.

Szwajcaria - 2018 - Rząd powołuje grupę ekspertów do zbadania ryzyka związanego z wprowadzeniem 5G, której wyniki powinny zostać opublikowane do końca 2019 r. Szwajcarska Federacja Lekarzy również zaleca ostrożność, utrzymując, że „dopóki nie ma naukowych dowodów na to, że podniesienie limitów promieniowania nie wpłynie na zdrowie, należy powstrzymać się od ich podwyższania.” #more #now

Austria 4 stycznia 2019 Po oficjalnym włączeniu 5G w Wiedniu w listopadzie 2018 r. Były pracownik ONZ zgłasza pierwsze obrażenia EMF w Wiedniu

Europa 13 stycznia Grupa dziennikarzy Investigate Europe publikuje „Kartel ICNIRP: Who's Who in the EMF Research World, interaktywna grafika”, ukazując konflikty interesów między członkami ICNIRP.

USA 14 stycznia Kobiety Kongresu, Eshoo i Speier, wprowadzają BillHR530, aby zablokować pierwszeństwo przed wieżą komórkową FCC i zachować kontrolę władz lokalnych oraz unieważnić decyzję Federalnej Komisji Łączności (FCC) z 26 września 2018 r. O przyspieszeniu rozmieszczenia małych komórek 5G w USA.

USA 14 stycznia Russia Today (RT) Ameryka emituje pierwszy z 7 raportów na temat zagrożeń związanych z 5G: 5G Wireless: niebezpieczny „eksperyment na ludzkości”. „Czy jest jakiś haczyk?”, Pyta prezenter. „Tylko mały”, pojawia się odpowiedź „To może cię zabić”. Segment oglądany jest 1,8 miliona razy.

Komisja Europejska 14 stycznia Komitet naukowy ds. Zdrowia, środowiska i pojawiających się zagrożeń (SCHEER) ocenia potencjalny wpływ wzrostu dzikiej przyrody na promieniowanie elektromagnetyczne od 5G maksymalnie 3 pod względem skali, pilności i interakcji z innymi ekosystemami i gatunkami, stwierdzając, że „ Brak wyraźnych dowodów na opracowanie wytycznych dotyczących narażenia na technologię 5G pozostawia otwartą możliwość niezamierzonych konsekwencji biologicznych ”.

Włochy 16 stycznia Regionalny sąd administracyjny w Lacjum orzeka, że ​​ministerstwa środowiska, zdrowia i edukacji mają sześć miesięcy na rozpoczęcie kampanii informacyjnych na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych.

USA 25 stycznia Sąd Najwyższy stanu Illinois orzekł, że kobieta może pozwać Six Flags Great America za pobranie odcisków palców jej dziecku, bez informowania jej, w jaki sposób dane zostaną wykorzystane z naruszeniem prawa biometrycznego stanu. „To nie jest zwykła„ techniczność ”, pisze w opinii wiceprezydent Lloyd Karmeier. „Kontuzja jest realna i znacząca.”

Włochy 30 stycznia Włoski sąd w mieście Monza orzekł, że guz mózgu nerwiaka akustycznego pracownika lotniska jest chorobą zawodową spowodowaną narażeniem na promieniowanie z telefonu komórkowego, którego używał przez ponad 10 lat w swojej pracy.

USA 6 lutego Senator USA Blumenthal ostatecznie stwierdza, że ​​nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa 5G.

USA Luty Co najmniej 21 amerykańskich miast / regionów uchwala rozporządzenia ograniczające instalację „małych komórek”, a wiele z nich pobiera „opłaty za recertyfikację”, aby uczynić to nieopłacalnym dla przemysłu bezprzewodowego.

Szwajcaria Badanie z 18 lutego: promieniowanie ze smartfonów może zaburzać pamięć nastolatków. Zespół badawczy Szwajcarskiego Instytutu Zdrowia Tropikalnego i Zdrowia Publicznego twierdzi, że pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF) mogą negatywnie wpływać na mózg nastolatka po ekspozycji na telefon komórkowy, powodując potencjalnie szkodliwy wpływ na jego pamięć. Autorzy twierdzą, że umieszczenie urządzenia blisko głowy prowadzi do największej ekspozycji na promieniowanie.

UN22 lutego Planetary Association for Clean Energy (PACE) przekazuje ONZ oświadczenie, w którym ujawnia, że ​​dopuszczalne międzynarodowe „limity promieniowania będą musiały zostać zwiększone o 30–40%”, aby wdrożenie 5G było technologicznie wykonalne, i nazywa 5G „eksperymentem” w sprawie ludzkości, która stanowi okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie ”z naruszeniem ponad 15 międzynarodowych traktatów i porozumień.

ICNIRP 3 Marzec Eric Van Rongen, przewodniczący ICNIRP [samozwańczej międzynarodowej komisji ds. Ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, ale tak naprawdę tylko niemiecka organizacja pozarządowa], organizacji, której nieprzejrzyste oświadczenia w sprawie międzynarodowych limitów, na których telefony mogą emitować częstotliwości radiowe, są dziwnie przyjęty przez organy ONZ nazywa 5G „eksperymentem zdrowia publicznego”, stwierdzając, że „konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji na temat narażenia i wszelkich problemów zdrowotnych, które mogą wynikać z tego narażenia”.

UK 3 marca The Daily Telegraph pyta: Czy smartfony powodują raka? Światowa Organizacja Zdrowia do oceny połączenia guza mózgu.

USA 7 marca Pozew zbiorowy przeciwko FCC został złożony przez 62 podmioty i gminy w USA. mająca na celu przede wszystkim spowolnienie, a następnie zwolnienie FCC „zarządzenia i orzeczenia deklaratywnego mającego na celu usprawnienie wdrażania urządzeń bezprzewodowych przez uprzedzenie władz lokalnych”.

Niderlandy 9 marca Rada miasta Utrecht jednogłośnie postanawia odroczyć podejmowanie decyzji dotyczących infrastruktury 4G i 5G na nowych słupach do czasu lepszego zrozumienia zagrożeń dla zdrowia i prywatności.

Francja 10 marca Popularny francuski astrofizyk i filozof Aurélien Barrau wywołuje burzę We Francji, kiedy ogłasza na Twitterze: „5G zabija… Zabiliśmy już 70% żywych (prawie bez globalnego ocieplenia). Czy chcemy wybrać życie lub szybkość sieci telefonicznej? ”

Guernsey 11 marca Wezwanie do zatrzymania technologii 5G w Guernsey z powodu obaw zdrowotnych, Wiadomości ITV.

UK 17 marca Ubezpieczyciele ogłaszają przedwczesny trend śmierci. Brytyjski ubezpieczyciel, CEO Legal General, mówi: „Odbyła się długa dyskusja na temat tego, czy jest to załamanie, czy trend, i niestety wygląda to jak trend”.

Niemcy 20 marca Nie powołując się na zasadę ostrożności, Federalny Urząd Ochrony przed Promieniowaniem (BfS) przyznaje, że skutki wyższych częstotliwości 5G nie są jeszcze dobrze zbadane i zaleca ostrożne opracowanie 5G. Stwierdza, że ​​należy rozważyć, czy ludzie będą narażeni na znacznie wyższe promieniowanie.

UK 23 marca Sacha Stone publikuje dokument 5G Apocalypse: The Extinction Event. (565,354 odsłon na dzień 3 października 2019 r.).

USA 24 marca Urzędnicy miasta Portland w stanie Oregon wyrażają wyraźny sprzeciw wobec instalacji sieci 5G w całym mieście, wspieranej przez burmistrza i dwóch komisarzy.

Włochy 28 marca Florencja stosuje zasadę ostrożności, odmawiając zgody na 5G i odnosząc się do „dwuznaczności i niepewności organów ponadnarodowych i podmiotów prywatnych (takich jak ICNIRP)”, które „mają bardzo różne stanowiska względem siebie, pomimo ogromnych dowodów opublikowanych studia".

Włochy 28 marca Jedna dzielnica Rzymu głosuje przeciwko próbom 5G, a inne powinny się spodziewać. Inne wnioski dotyczące Stop 5G są oczekiwane w czterech radach regionalnych, jednej radzie prowincji i innych radach Włoch.

Rosja 28 marca Rosyjskie Ministerstwo Obrony odmawia transferu częstotliwości dla 5G, co skutecznie opóźnia jakiekolwiek wdrożenie 5G tam przez kilka lat.

USA 28 marca Kongresowiec z New Jersey Andy Kim wysyła list, w którym zauważa, że ​​„Obecne przepisy dotyczące bezpieczeństwa w zakresie częstotliwości radiowych (RF) zostały wprowadzone w 1996 r. I nie zostały jeszcze ponownie ocenione pod kątem technologii nowej generacji”.

Belgia 31 marca Belgijski minister środowiska ogłasza, że ​​Bruksela wstrzymuje wdrażanie 5G, mówiąc: „Mieszkańcy Brukseli nie są świnkami morskimi, których zdrowie mogę sprzedać z zyskiem”. Okazuje się, że nie ma obecnie metodologii skutecznego pomiaru promieniowania anten MIMO, które charakteryzują się zmiennym polem w czasie, przestrzeni i natężeniu, w przeciwieństwie do anten stosowanych do 2G, 3G i 4G, które emitują promieniowanie o stałej intensywności i przestrzeni. Celine Fremault stwierdziła zatem, że ponieważ ta przeszkoda techniczna nie została rozwiązana, nie pójdzie dalej w procesie legislacyjnym.

USA Stowarzyszenie ubezpieczeń zdrowotnych Blue Cross Blue Shield donosi, że pokolenie milenialsów - pierwsze pokolenie, które dorasta za pomocą telefonów komórkowych - doświadcza bezprecedensowego pogorszenia stanu zdrowia po osiągnięciu wieku 20 lat,

Europa Kwiecień Raport UE przyznaje, że 5G jest ogromnym eksperymentem, lamentując, że „nie można dokładnie symulować ani mierzyć emisji 5G w prawdziwym świecie” i stwierdzając, że „mogą wystąpić złożone efekty interferencyjne…, zwłaszcza w gęstych obszarach miejskich”.

Niemcy 4 kwietnia 54 600 Niemcy podpisują petycję, aby zmusić niemiecki Bundestag do debaty na temat 5G.

Holandia 4 kwietnia Posłowie do parlamentu w Niderlandach nalegają, aby badania nad promieniowaniem zostały przeprowadzone przed zatwierdzeniem sieci 5G.

USA 4 kwietnia Sąd Najwyższy Kalifornii publikuje opinię popierającą władze miejskie w tworzeniu przepisów dotyczących tak zwanych wież PROW (publicznego prawa drogi) i korzystania z publicznego prawa drogi. Niniejsza opinia potwierdza orzeczenie sądu apelacyjnego w 2016 r.

USA 5 kwietnia Sędziowie Sądu Najwyższego Kalifornii jednogłośnie podtrzymują rozporządzenie z San Francisco z 2011 r., Zgodnie z którym firmy telekomunikacyjne muszą uzyskać pozwolenia przed umieszczeniem anten w infrastrukturze miejskiej.

Szwajcaria 9 kwietnia Kanton Vaud przyjmuje rezolucję wzywającą do wprowadzenia moratorium na anteny 5G do czasu opublikowania raportu na temat 5G przez Szwajcarski Federalny Urząd Ochrony Środowiska.

Szwajcaria 10 kwietnia Genewa przyjmuje wniosek o moratorium na 5G, wzywając Radę Stanu do zwrócenia się do WHO o monitorowanie niezależnych badań naukowych w celu ustalenia szkodliwych skutków 5G.

Francja Niebezpieczeństwa związane z 5G dla zdrowia dzieci 11 kwietnia Francuski prawodawca Jean-Paul Lecoq podnosi szeroki zakres zagrożeń związanych z wdrożeniem 5G w Zgromadzeniu Narodowym.

USA, 15 kwietnia przedstawiciel stanu Oregon, Peter A. DeFazio, przewodniczący Komisji Transportu i Infrastruktury Domów, pisze list do przewodniczącego FCC Ajit Pai i pełniącego obowiązki komisarza FDA Sharpless w sprawie stanu badań rządu nad potencjalnymi skutkami zdrowotnymi promieniowania RF i jego związku z Wytyczne FCC dotyczące bezpiecznego poziomu narażenia na ludzkie częstotliwości radiowe.

USA 16 kwietnia Kongres Nowego Jorku Thomas Suozzi wysyła list do FCC, szukając odpowiedzi na temat technologii. „Małe wieże komórkowe są instalowane w dzielnicach mieszkaniowych w pobliżu domów w całej mojej dzielnicy. ,,, Moi wyborcy obawiają się, że gdyby ta technologia okaże się niebezpieczna w przyszłości, zdrowie ich rodzin i wartość ich właściwości byłaby poważnie zagrożona ”.

Szwajcaria, 17 kwietnia Federalny Urząd ds. Środowiska (FOEN) wysyła 7-stronicowy list informacyjny do wszystkich rządów kantonów w celu „uspokojenia sytuacji”. Twierdzi, że nowe anteny adaptacyjne (kierunkowe) 5G oznaczałyby znacznie mniejsze narażenie populacji: „Stożek wiązki jest teraz ustawiony bezpośrednio względem użytkownika i we wszystkich innych kierunkach promieniowania promieniowanie jest niższe [sic]”.

Szwajcaria, 17 kwietnia Szwajcarski rząd ogłasza wprowadzenie systemu monitorowania, aby złagodzić obawy dotyczące potencjalnego wpływu emisji częstotliwości ruchomej piątej generacji (5G) na zdrowie i ułatwić wdrożenie najnowocześniejszej technologii. Ten ruch pojawia się, gdy niektóre szwajcarskie kantony próbują autoryzować nowe anteny potrzebne do obsługi usług 5G po aukcji widma w lutym, która zgromadziła 380 milionów franków szwajcarskich (377 milionów dolarów).

USA 26 kwietnia Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) i NASA ścierają się z Federalną Komisją Łączności (FCC), która nadzoruje amerykańskie sieci bezprzewodowe, mówiąc, że technologia mobilna nowej generacji może zakłócać kluczowe obserwacje satelitarne Ziemi.

Francja 26 kwietnia Francuscy rolnicy pozywają państwo za tajemniczą śmierć krów, których obwiniają za pola elektromagnetyczne. Grupa francuskich hodowców bydła pozywa państwo za tajemniczą śmierć setek krów, które ich zdaniem są ofiarami szkodliwych pól elektromagnetycznych. Kilka badań wykazało, że na zwierzęta gospodarskie, a zwłaszcza bydło, mają wpływ nawet pola elektromagnetyczne niskiego poziomu.

Szwajcarski raport ubezpieczeniowy ReMay Swiss Re w sprawie New Emerging Risk Insights stwierdza, że ​​„Istniejące obawy dotyczące potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie pól elektromagnetycznych (EMF) mogą tylko wzrosnąć. Wzrost roszczeń z tytułu odpowiedzialności może być potencjalną długoterminową konsekwencją. … Przerwanie i obrócenie platformy 5G może spowodować katastrofalne, skumulowane szkody. ”

Dania 4 maja Opinia prawna duńskiej kancelarii prawnej stwierdza, że ​​wprowadzenie 5G jest niezgodne z prawem UE i prawem międzynarodowym: wnioskiem tej opinii prawnej jest, że utworzenie i aktywacja sieci 5G, tak jak ją obecnie opisano, byłaby naruszenie aktualnych praw człowieka i ochrony środowiska zapisanych w Europejskiej konwencji praw człowieka, Konwencji ONZ o prawach dziecka, przepisach UE oraz konwencjach berneńskich i konwencji z Bonn. … Dotyczy to również sytuacji, gdy promieniowanie mieści się w granicach zalecanych przez ICNIRP i obecnie stosowanych w Danii, a także w całej UE.

Międzynarodowe 4 maja Meteorolodzy ostrzegają, że wprowadzenie sieci telefonii komórkowej 5G może poważnie wpłynąć na zdolność prognostów pogodowych do przewidywania dużych burz przez zakłócenie delikatnych instrumentów satelitarnych, których używają do monitorowania zmian w atmosferze. Powodują to pogorszenie prognoz, gorsze ostrzeżenia o wielkich burzach i utratę życia, mówią.

Francja 15 maja Francuski organ ds. Zdrowia ANSES ostrzega w 400-stronicowym raporcie, że światła LED w twoim domu mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oczu i doprowadzić do kradzieży wzroku.

Włochy 20 maja Pałac Montecitori, Rzym, Włochy Stop 5G: wniosek parlamentu zobowiązuje rząd do moratorium. Ortica Web.

USA 22 maja Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) oraz Amerykańska Narodowa Administracja Lotnicza i Kosmiczna (NASA) krytykują plany FCC dotyczące otwarcia pasma częstotliwości 24 GHz dla dostawców usług telekomunikacyjnych 5G, twierdząc, że możliwości prognozowania pogody w USA cofną się o dekady. Sprawa znajduje się w porządku dziennym międzynarodowych negocjacji traktatowych podczas Światowej Konferencji Radiowej Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (WRC) jesienią 2019 r., Ale w odniesieniu do 24 GHz Departament Stanu przedstawił już limity emisji poza pasmem FCC jako stanowisko USA podczas wstępnych negocjacji.

USA 29 maja Stan Luizjana w USA jednogłośnie głosuje za zatrzymaniem 5G, wzywając do zbadania wpływu na zdrowie i środowisko przed uruchomieniem 5G (rezolucja 145).

Francja 31 maja Słup latarni LED został zniszczony we Francji.

USA Czerwiec 2019 Trwają procesy przeciwko Federalnej Komisji Komunikacji USA (FCC) w sprawie przekroczenia konstytucji we wprowadzaniu 5G: · National League of Cities (19 000 miast i miasteczek) · Konferencja Burmistrzów USA (1192 miasta)

Europa Czerwiec EMF Off publikuje ekspozycję dotyczącą korupcji w Światowej Organizacji Zdrowia: Tuszowanie WHO, które kosztuje nas Ziemię. Dokument wideo i PDF.

Kanada Czerwiec W Toronto Kanadyjskie Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich składa wniosek sądowy o zatrzymanie projektu „inteligentnego miasta” Sidewalk Labs jako „niekonstytucyjnego”, ponieważ pozwoliłby on na „bezprecedensowy historycznie, niekonsekwentny i nieodpowiedni chwyt masowy” nadzór i utowarowienie danych osobowych. ”

Australia Czwarty plan działania krok po kroku: mówimy „nie” 5G w Australii: opracowane przez adwokata Raymonda Broomhalla, który wstrzymał 25 000 projektów antenowych w całej Australii.

Irlandia Czerwiec Radna Clare Colloran Molloy, przy wsparciu innych radnych, wnosi do Rady Hrabstwa Clare obawy dotyczące niebezpieczeństw związanych z 5G.

Szwajcaria 4 czerwca Kanton Fryburg wprowadza wymóg licencyjny dla anten 5G, aby dać tym zainteresowanym szansę zgłoszenia sprzeciwu.

Rosja 6 czerwca Mężczyzna mieszkający w regionie Tweru spala wieżę komórkową, ponieważ uważa, że ​​promieniowanie z niej niszczy uprawy warzyw, jagód i owoców rosnące na pobliskim terenie.

Szwajcaria 10 czerwca Antena telefoniczna została zniszczona przez eksplozję w Vaud w Szwajcarii.

Wielka Brytania 11 czerwca Rada Miasta Glastonbury sprzeciwia się wprowadzeniu technologii 5G w Glastonbury do czasu uzyskania dalszych informacji na temat wpływu na zdrowie mieszkańców, przyjmując następujący wniosek: „Rada ta jest odpowiedzialna społecznie za ochronę ludności i środowiska przed narażeniem na szkodę, choć jest to nieprzewidywalne w obecnym stanie wiedzy naukowej, a zatem sprzeciwia się wprowadzeniu 5G w parafii Glastonbury - w oparciu o zasadę ostrożności - do czasu ujawnienia dalszych informacji przez nowo powołany komitet doradczy 5G (grupa robocza). ”

UK 11 czerwca Minister (Środowisko, Żywność i Spraw Wsi) David Drew pyta Sekretarza Stanu ds. Cyfrowego, Kultury, Mediów i Sportu, jakie rozmowy prowadził z dostawcami 5G na temat tego, czy przewidzieli jakąkolwiek odpowiedzialność osobistą względy bezpieczeństwa i higieny oraz czy przewidziano jakiekolwiek przepisy dotyczące białych stref. Zwraca się również do Sekretarza Stanu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej, jakie dochodzenia zlecił rząd w sprawie wpływu wprowadzenia 5G na zdrowie i bezpieczeństwo.

USA 12 czerwca Instalator 5G omawia konsekwencje 5G. Obecna częstotliwość radiowa emitowana przez wieże komórkowe wykorzystuje stosunkowo małą moc (1,5-2,8 MHz), która w krótkim zakresie przegrzewa cząsteczki wody w mózgu, oczach i jądrach. Rozprasza się na odległość, ponieważ ma koryto długiej fali. 5G będzie z bliska, w biurach, poza domami, wszędzie, także w samochodach z własnym napędem. Nadaje w paśmie GHz, a nie MHz - 30 GHz jest 15 000 razy mocniejsze niż obecne poprzednie poziomy.

Irlandia 18 czerwca Wniosek wzywający Radę Hrabstwa Clare do sprzeciwienia się wprowadzeniu 5G ze względów zdrowotnych popierają wybrani przedstawiciele. Rada Hrabstwa Leitrim podąża za tym.

USA 18 czerwca Ustawodawcy w Pensylwanii odwołują głosowanie w sprawie proponowanych przepisów ułatwiających infrastrukturę usług bezprzewodowych nowej generacji 5G. Jest to trzecia porażka przepisów opartych na Verizon i AT T.

USA 20 czerwca Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom podają, że wskaźniki samobójstw w USA są na najwyższym poziomie od czasów II wojny światowej. Oczekiwana długość życia, być może najszersza miara zdrowia narodu, spadła przez trzy proste lata, pierwszy trzyletni spadek od 1915 do 1918 r.

UK 25 czerwca Brytyjska komisja parlamentarna omawia obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie i 5G na zdrowie, szczególnie w odniesieniu do nadwrażliwości na elektryczność Tonia Antoniazzi, poseł, pyta, dlaczego niedokładny i zdyskredytowany raport AGNIR z 2012 r. Wciąż znajduje się na stronie internetowej Public Health England. Transkrypcja. Wideo (od 16. 35).

Francja 25 czerwca „Pszczoły nic nie produkują!”: Francuscy pszczelarze ogłaszają katastrofalny rok dla francuskiego miodu.

USA 27 czerwca Stan New Hampshire zadaje serię pytań o 5G w ustawie HB 522.

USA 27 czerwca Senator USA Dianne Feinstein wprowadza SB 2012, „Przywrócenie lokalnej kontroli nad infrastrukturą publiczną z 2019 r.”, Aby uchylić przepisy FCC ograniczające kontrolę państwa i samorządów nad infrastrukturą telekomunikacyjną. Projekt jest wspierany przez Konferencję Burmistrzów USA, Krajowe Stowarzyszenie Oficerów i Doradców ds. Telekomunikacji, Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Publicznej, Amerykańskie Stowarzyszenie Robotników, Krajowe Stowarzyszenie Hrabstw, League of California Cities i American Public Works Association.

Francja 27 czerwca Po zwycięstwach ludzi „elektrohypersenstive” (EHS) w Tuluzie (marzec) i Bordeaux (maj), instancja FOIX w Tribunal de grande wydaje decyzję o ochronie osób EHS, które nie tolerują brudnej energii elektrycznej rozproszonej przez „inteligentne” liczniki.

Glastonbury, Wielka Brytania 29 czerwca Osoby odwiedzające festiwal w Glastonbury są wykorzystywane jako świnki morskie w procesie 5G i dokumentują liczne obrażenia online.

Europa29 czerwca Europejski sojusz Stop 5G, składający się z przedstawicieli 19 krajów europejskich, został oficjalnie założony na międzynarodowej konferencji w Mendrisio w Szwajcarii.

Francja Lipiec Lipiec francuska firma odzieżowa Petit Bateau postanawia nie czekać na „rozstrzygające” dane i wprowadza linię ubrań, aby chronić dzieci przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Irlandia Lipiec Radca Orla Leyden proponuje wraz z Radą Hrabstwa Roscommon sprzeciw wobec 5G i ten wniosek został przyjęty.

USA 1 lipca Dziewiąty okręgowy sąd apelacyjny potwierdza prawo miasta Berkeley do wymagania od sprzedawców telefonów komórkowych w mieście powiadamiania potencjalnych klientów o wytycznych bezpieczeństwa producentów telefonów komórkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta, przyjętych w maju 2015 r.

Rosja 1 lipca Na Uralu policja przetrzymuje kobietę, która próbowała spalić wieżę łączności z powodu obaw o zdrowie. Kobieta wierzyła, że ​​jej złe samopoczucie i bezsenność związane były z tym, że ta wieża znajdowała się bezpośrednio przy jej domu.

USA 3 lipca Prof. Em. Martin L. Pall twierdzi, że efekty 5G potrwają miesiące, a nie lata, i oczekuje załamania funkcji umysłowych, bezpłodności, uszkodzenia funkcji serca i zapaści społecznej.

Włochy 4 lipca 60 regionów, autonomicznych prowincji i gmin pytanie 5G, we Włoszech ustanowiono moratorium, a 14 gmin zatwierdza uchwały lub wnioski Rady Miasta Stop 5G. Burmistrz Marsaglia wydaje pierwsze włoskie rozporządzenie Stop 5G, a burmistrz San Gregorio Matese zakazuje instalacji anten 5G na terenie gminy.

Rosja 4 lipca Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach spodziewany we wrześniu 2019 r.

Irlandia 4 lipca Radny Justin Warnock wzywa Radę Leitrim do zaprzestania wprowadzania 5G ze względów zdrowotnych.

Szwajcaria2 lipca Renomowana szwajcarska kancelaria prawna przedstawia opinię prawną, w której stwierdza, że ​​modyfikacja rozporządzenia szwajcarskiego rządu federalnego w sprawie uprzywilejowanych anten kierunkowych nie jest prawnie dopuszczalna, ponieważ podważałaby ochronę zdrowia.

Szwajcaria lipiec W wyniku powyższej opinii prawnej szwajcarski kanton Zug zawiesza trwające procedury licencyjne.

USA 8 lipca Zgromadzenie Kalifornijskie Ustawa 272 prosi wszystkie dystrykty szkolne, powiatowe urzędy oświatowe i szkoły czarterowe o opracowanie zasad dotyczących smartfonów, aby ograniczyć lub zabronić używania uczniów w szkole.

Rosja, 9 lipca prezydent Putin podkreśla zagrożenia dla środowiska wynikające z nowych technologii, mówiąc: „Nadzieje, że same nowe technologie uratują planetę przed rosnącym wpływem antropogenicznym, okazały się złudzeniami. Trwa degradacja przyrody i klimatu ”.

USA 11 lipca Wiodący senatorowie przedstawiają projekt ustawy przywracającej lokalną kontrolę i znoszący przepisy FCC: Ustawa o przywracaniu lokalnej kontroli nad infrastrukturą publiczną z 2019 r.

EU 14 Lipiec Galileo, unijny globalny system nawigacji satelitarnej, nie działa przez co najmniej cztery dni od 11 lipca po tajemniczej awarii. System satelitarny Galileo został uruchomiony w 2016 r. I był finansowany przez UE jako alternatywa dla globalnego systemu pozycjonowania (GPS) sił powietrznych USA i rosyjskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej GLONASS.

USA 16 lipca Telcos z opóźnieniem zdaje sobie sprawę, że opinia publiczna dowiedziała się o zagrożeniach związanych z 5G i rozpoczyna wojnę propagandową fałszywych wiadomości, poczynając od „New York Timesa”. Obwinia Rosjan wszystkimi złymi wiadomościami na temat 5G, a ten mem jest posłusznie powtarzany przez główne media na całym świecie, w tym BBC, Le Monde, The Guardian, The Infographics Show i Wired Online.

Francja 18 lipca Francuska organizacja pozarządowa Alert Phonegate rozpoczyna pozew zbiorowy przeciwko firmie telekomunikacyjnej Nokia za sprzedaż „inteligentnych” telefonów, które zostały pokazane przez francuską Narodową Agencję Częstotliwości (ANFR) w celu przekroczenia europejskiego limitu współczynnika absorpcji (SAR). To oszustwo ułatwia wejście w życie nowej dyrektywy europejskiej (2014/53 / UE), która złagodziła kontrole, umożliwiając producentom samodzielną certyfikację swoich produktów.

Szwajcaria 26 lipca Partia Zielonych w Lozannie (Vaud) nalega na zasadę ostrożności, mówiąc, że instaluje się anteny 5G, a konsekwencje tych nowych technologii nie są znane. Zieleni przedstawiciele wzywają do moratorium w Vaud i zobowiązują się przeciwstawić wszystkim nowym antenom, dopóki nie otrzymają jasnych i satysfakcjonujących odpowiedzi dotyczących wpływu 5G.

USA 28 lipca Pszczoły spadają z nieba w pobliżu dwóch wież komórkowych 5G w Kalifornii.

Austria 8 sierpnia Austriacki parlament zleca badanie wpływu sieci 5G na zdrowie w odpowiedzi na obawy opinii publicznej.

Szwajcaria 5 sierpnia Szwajcarski główny magazyn L’Illustré donosi o obrażeniach pierwszych ofiar genewskich 5G: „Dzięki 5G czujemy się jak świnki morskie”.

USA 9 sierpnia Sąd Apelacyjny USA dla Okręgu D.C. stwierdza, że ​​FCC nie zajęła się w odpowiedni sposób potencjalnymi szkodami deregulacji lub korzyściami wynikającymi z przeglądów środowiskowych i przeglądów historycznych.

USA 9 sierpnia Zgromadzenie ustawodawcze stanu Oregon ogłasza stan zdrowia w ustawie senackiej nr 283 i poleca państwowemu organowi ds. Zdrowia, aby dokonał przeglądu badań nad skutkami zdrowotnymi narażenia na promieniowanie RF w szkołach oraz zalecił, jak zmniejszyć narażenie dzieci w szkołach i zgłosić z powrotem nie później niż 2 stycznia 2021 r.

USA 9 sierpnia Rada Obrony Zasobów Naturalnych, w skład której weszły różne plemiona Indian amerykańskich, a także Narodowe Stowarzyszenie Plemiennych Urzędników Ochrony Historycznej i National Trust for Historic Preservation, odniosło zwycięstwo, gdy federalny sąd apelacyjny w DC orzekł, że FCC nielegalnie wyeliminowano przegląd zabytków i ochrony środowiska oraz ważne możliwości udziału społeczeństwa w projektach infrastruktury bezprzewodowej 5G. Podkreślając znaczenie takiej kontroli, sąd orzekł, że próby wyjaśnienia przez FCC dotyczące eliminacji „nie spełniały standardów uzasadnionego procesu decyzyjnego”.

USA 21 sierpnia Chicago Tribune stwierdza, że ​​popularne telefony komórkowe testowane pod kątem promieniowania o częstotliwości radiowej przekraczają ustawowy limit bezpieczeństwa, w niektórych przypadkach ponad dwukrotnie więcej niż to, co Apple zgłosiło federalnym organom nadzoru z własnych testów. FCC prowadzi dochodzenie.

USA 23 sierpnia Cardiology Magazine donosi o smartfonach i otyłości. Streszczenie plakatu, zaprezentowane podczas Konferencji Ameryki Łacińskiej 2019, wykazało, że studenci uniwersytetów, którzy używali smartfonów pięć lub więcej godzin dziennie, mieli o 43 procent podwyższone ryzyko otyłości.

Rosja 26 sierpnia Oleg Gregoriew, przewodniczący Rosyjskiego Narodowego Komitetu Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym, stwierdza, że ​​„5G może być jak powolna Hiroszima”.

USA 26 sierpnia - 1 września Szczyt świadomości i odpowiedzialności kryzysowej 5G przyciąga ponad 200 000 widzów z całego świata, którzy wysyłają ponad 200 000 listów o odpowiedzialności do swoich przedstawicieli rządowych.

Rosja 1 września Rosyjskie Ministerstwo Obrony odmawia przekazania 3,4–3,8 GHz dla 5G, ponieważ te częstotliwości są wykorzystywane do łączności satelitarnej, sugerując zamiast tego 4,4–4,99 GHz, które są popularne tylko w Chinach i Japonii.

Kuwejt 1 września Kuwejt Times publikuje artykuł na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających z technologii 5G, mówiąc: „Narażenie na RF-EMF i wyniki zdrowotne. W międzyczasie zalecają, aby wieże komórkowe były oddalone od domów, przedszkoli, szkół i miejsc odwiedzanych przez kobiety w ciąży, mężczyzn, którzy chcą spłodzić zdrowe dzieci, i młode ”.

USA 3 września T-Mobile anuluje instalację 5G w całym kraju. Anonimowy pracownik obwinia procesy sądowe w 15 stanach przeciwko fuzji Sprint.

USA 11 września Użytkownicy t

Comments