24 proc. Polaków, głównie młodych, rozważa wyjazd do pracy za granicę

Comments · 4336 Views

Coraz więcej Polaków myśli o tym, by zmienić pracę, a co czwarty rozważa wyjazd za granicę – wynika z nowego badania „Monitor Rynku Pracy”. Najczęściej o wyjeździe do pracy, zwykle na okres od kilku miesięcy do 2 lat, myślą osoby młode.

We wtorek zostały zaprezentowane wyniki 37. edycji badania „Monitor Rynku Pracy” za III kwartał br. Wynika z nich, że obecnie 24 proc. Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku. Są to przede wszystkim osoby do 29. roku życia. Jednocześnie, emigrację na stałe bierze pod uwagę 4 proc. badanych. 10 proc. chciałoby wyjechać na kilka miesięcy, najdłużej na dwa lata. Kolejne 10 proc. nie wie jeszcze, na jak długo wyjechać do pracy.

Zobacz także:

IZRAELSKA GAZETA DONOSI, JAK ŻYDZI MORDOWALI POLAKÓW

Turcja gotowa do rozpoczęcia operacji wojskowej w północnej Syrii

Orlen będzie promował swoją markę w Niemczech, Czechach i na Słowacji

Rudy Giuliani będzie zeznawał w Senacie USA w sprawie korupcji na Ukrainie

Dorota Szelągowska pokazała swoją łazienkę. Jest zieleń i złoto

USA zainteresowane dostarczaniem paliwa do białoruskiej elektrowni atomowej

Ukraina: tylko 19 proc. Ukraińców popiera zniesienie zakazu sprzedaży ziemi rolnej [SONDAŻ]

Według komentarza Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan, między deklaracją a rzeczywistym zamiarem jest duża różnica i stąd uważa, że danych tych nie należy traktować jako sztywnego wskaźnika. Zaznacza też, że większość rozważa wyjazd zarobkowy na kilka miesięcy, najdłużej na dwa lata, co jej zdaniem świadczy o chęci dorobienia, niż o emigracji na stałe.

Częściej wyjazd za granicę rozważają też osoby z wykształceniem podstawowym (36 proc.), pracownicy fizyczni wykwalifikowani (36 proc.) i niewykwalifikowani (29 proc.) oraz inżynierowie (33 proc.).

Jako główny powód rozważania emigracji zarobkowej respondenci wskazywali chęć otrzymania lepiej płatnej pracy, na lepszych warunkach (63 proc.). Co więcej, im starsi ankietowani, tym częściej wybierają tę odpowiedź. Niespełna jedna trzecia, głównie młode osoby ze stałą pracą i wyższym wykształceniem, chcieliby poprzez wyjazd zmienić swój styl życia. Nieco mniej, częściej osoby do 29 roku życia, mają na uwadze chęć sprawdzenia własne możliwości i umiejętności, a 26 proc. chce w ten sposób nauczyć się języka obcego.

Najczęściej migrację zarobkową rozważają pracownicy takich branż, jak budownictwo, finanse, hotelarstwo i gastronomia. Jako docelowy kraj wyjazdów wymieniano najczęściej Niemcy (27 proc.) i Wielką Brytanie (21 proc.), a dalej Holandię (12 proc.), USA i Norwegię (po 6 proc.).

Osoby nie planujące wyjazdu za granicę jako powód podają chęć pozostania w Polsce z rodziną i znajomymi (51 proc.), zaś blisko 1/3 nie chce zaczynać wszystkiego od nowa. 29 proc. badanych przyznaje, że głównym powodem jest brak znajomości języka obcego. Z kolei 28 proc. uważa, że w Polsce otrzymuje wystarczająco satysfakcjonujące oferty zatrudnienia. Dotyczy to głównie osób młodszych, pracowników kadry zarządzającej i kierowniczej, a także specjalistów, inżynierów i brygadzistów. Jednocześnie, zdecydowana większość osób, które rozważają wyjazd za granicę, planuje wykonywać pracę fizyczną. Tylko 8 proc. wolałoby np. pracę biurową (8 proc.), a 5 proc. jako informatyk.

Z badania wynika również, że wzrósł odsetek osób, które w ostatnim półroczu zmieniły miejsce pracy. Główną motywacją Polaków do podejmowania decyzji zawodowych była chęć rozwoju. Jeszcze w poprzednim kwartale była to chęć otrzymania wyższego wynagrodzenia.

 

PAP / forsal.pl / Kresy.pl / streambang.com  https://kresy.pl/wydarzenia/24-proc-polakow-glownie-mlodych-rozwaza-wyjazd-do-pracy-za-granice

Comments