Setki recenzowanych publikacji kwestionujących bezpieczeństwo "eliksiru" przeciw Covid-19!!!!

Comments · 36 Views

Ogromna baza (niemal 1000 pozycji) recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w różnych czasopismach medycznych, potwierdzających wiele zdarzeń niepożądanych u osób otrzymujących szczepionkę przeciw Covid-19:

Pełna lista dostępna pod adresem:

1000 Peer Reviewed Studies Questioning Covid-19 Vaccine Safety

Przykładowy wycinek publikacji dot. zaburzeń kardiologicznych:

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA przeciwko SARS-CoV-2, seria przypadków: Myocarditis following mRNA vaccination against SARS-CoV-2, a case series

Zapalenie mięśnia sercowego po immunizacji szczepionkami COVID-19 mRNA u członków armii amerykańskiej. Ten artykuł donosi, że u „23 pacjentów płci męskiej, w tym 22 zdrowych wcześniej członków wojska, zapalenie mięśnia sercowego wykryto w ciągu 4 dni po otrzymaniu szczepionki”: Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military

Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką BNT162b2 messenger RNA COVID-19 w serii przypadków dzieci: Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children - PubMed

Ostre objawowe zapalenie mięśnia sercowego u siedmiu nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19: Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination

Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: praktyczne względy dla opiekunów: Myocarditis and Pericarditis After COVID-19 mRNA Vaccination: Practical Considerations for Care Providers

Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu COVID-19: Myocarditis, Pericarditis and Cardiomyopathy After COVID-19 Vaccination

Zapalenie mięśnia sercowego ze szczepionkami COVID-19 mRNA: ahajournals.org/action/cookieAbsent

Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu COVID-19: Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19

Zapalenie mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem COVID-19: ahajournals.org/action/cookieAbsent .

Szczepienia przeciwko COVID-19 związane z zapaleniem mięśnia sercowego u młodzieży: aappublications.org/…iatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf

Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19: Acute myocarditis after administration of the BNT162b2 vaccine against COVID-19 - PubMed

Związek czasowy między szczepionką COVID-19 Ad26.COV2.S a ostrym zapaleniem mięśnia sercowego: opis przypadku i przegląd literatury: Temporal association between the COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine and acute myocarditis: A case report and literature review

Zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionką COVID-19: opis przypadku z przeglądem literatury: COVID-19 vaccine-induced myocarditis: Case report with literature review

Potencjalny związek między szczepionką COVID-19 a zapaleniem mięśnia sercowego: wyniki kliniczne i CMR: Possible Association Between COVID-19 Vaccine and Myocarditis: Clinical and CMR Findings

Nawrót ostrego zapalenia mięśnia sercowego czasowo związany z otrzymaniem szczepionki przeciwko koronawirusowi mRNA 2019 (COVID-19) u nastolatka: Recurrence of Acute Myocarditis Temporally Associated with Receipt of the mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine in a Male Adolescent

Piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i ogólnoustrojowe hiperzapalenie czasowo związane ze szczepieniem mRNA BNT162b2 COVID-19 u dwóch pacjentów: Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in two patients .

Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2: Acute myocarditis following administration of BNT162b2 vaccine

Limfohistocytowe zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu wektorem wirusowym COVID-19 Ad26.COV2.S: Lymphohistocytic myocarditis after Ad26.COV2.S viral vector COVID-19 vaccination

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 u zdrowego mężczyzny: Myocarditis after BNT162b2 vaccination in a healthy male

Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Comirnaty (Pfizer) u zdrowego mężczyzny z wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2: Acute myocarditis following Comirnaty vaccination in a healthy man with previous SARS-CoV-2 infection

Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA: Acute Myocarditis Following mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccination

Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2 u 24-letniego mężczyzny: Acute myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination in a 24-year-old man

Seria pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 mRNA-1279 i BNT162b2: A Series of Patients With Myocarditis Following SARS-CoV-2 Vaccination With mRNA-1279 and BNT162b2

Szczepienie mRNA COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego: COVID-19 mRNA Vaccine and Myocarditis - PubMed

Szczepionka COVID-19 a zapalenie mięśnia sercowego: COVID-19 Vaccine and Myocarditis - PubMed

Epidemiologia i cechy kliniczne zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia przed wprowadzeniem szczepionki COVID-19 mRNA u koreańskich dzieci: badanie wieloośrodkowe bvsalud.org/…oronavirus-2019-ncov/resourc e/en/covidwho-1360706 .

Szczepionki COVID-19 a zapalenie mięśnia sercowego: COVID-19 vaccines and myocarditis - PubMed

Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe po szczepionkach COVID-19 opartych na mRNA COVID-19 Myocarditis and Other Cardiovascular Complications of the mRNA-Based COVID-19 Vaccines

Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe po szczepionkach COVID-19 opartych na mRNA COVID-19 Myocarditis and Other Cardiovascular Complications of the mRNA-Based COVID-19 Vaccines

Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu COVID-19: Myocarditis, Pericarditis and Cardiomyopathy After COVID-19 Vaccination - PubMed

Zapalenie mięśnia sercowego ze szczepionkami z mRNA Covid-19: ahajournals.org/action/cookieAbsent

Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką COVID-19 mRNA u dzieci: jamanetwork.com/…ocarditis-with-mrna-co vid-19-vaccine-in-children/

Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką RNA wirusa COVID-19 BNT162b2 w serii przypadków dzieci: Association of Myocarditis With BNT162b2 Vaccination in Children

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu szczepionkami COVID-19 mRNA u członków armii amerykańskiej: Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military

Zapalenie mięśnia sercowego występujące po immunizacji szczepionkami COVID-19 opartymi na mRNA COVID-19: Myocarditis Occurring After Immunization With mRNA-Based COVID-19 Vaccines

Zapalenie mięśnia sercowego po immunizacji mRNA Covid-19: nejm.org/action/cookieAbsent

Pacjenci z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination

Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA COVID-19: rsna.org/action/cookieAbsent

Objawowe ostre zapalenie mięśnia sercowego u 7 nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19: Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination

Wyniki obrazowania metodą rezonansu magnetycznego sercowo-naczyniowego u młodych dorosłych pacjentów z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: seria przypadków: Cardiovascular magnetic resonance findings in young adult patients with acute myocarditis following mRNA COVID-19 vaccination: a case series - Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance

Wytyczne kliniczne dla młodych ludzi z zapaleniem mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: Clinical guidance for youth with myocarditis and pericarditis following mRNA COVID-19 Vaccination | Canadian Paediatric Society

Obrazowanie serca w ostrym zapaleniu mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: Cardiac Imaging of Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination - PubMed

Opis przypadku: ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA: Case report: acute myocarditis following the second dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine

Zapalenie mięśnia sercowego / zapalenie osierdzia związane ze szczepionką COVID-19: COVID-19 vaccine-associated myocarditis/pericarditis - Science.gc.ca

Nowa platforma szczepionkowa z mRNA COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego: wskazówki dotyczące możliwego mechanizmu: The Novel Platform of mRNA COVID-19 Vaccines and Myocarditis: Clues into the Potential Underlying Mechanism - PubMed

Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem COVID-19: wyniki badania echokardiograficznego, tomografii serca i rezonansu magnetycznego: ahajournals.org/action/cookieAbsent

Dogłębna ocena przypadku podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki COVID-19 mRNA: ahajournals.org/action/cookieAbsent

Występowanie ostrego zawałowego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: tylko przypadkowy zbieg okoliczności, czy raczej związane ze szczepieniem autoimmunologiczne zapalenie mięśnia sercowego?: Occurrence of acute infarct-like myocarditis following COVID-19 vaccination: just an accidental co-incidence or rather vaccination-associated autoimmune myocarditis? - PubMed

Źródło: 1000 Peer Reviewed Studies Questioning Covid-19 Vaccine Safety

Comments