Dr Simone Gold na temat preparatów modyfikowanych genetycznie oraz epidemii.

Comments · 5048 Views